Information om vattenflöde och vattentemperatur
för Örekilsälven och Munkedalsälven 2022


Hydrologiska uppgifter om Örekilsälven och Munkedalsälven
Vi har under många år tidigare redovisat nederbörden vid SMHI:s väderstation vid Kroppefjäll-Granan i Dalsland.

En mer relevant mätstation är belägen inom Örekilsälvens avrinningsområde.
Det är SMHI:s station i Dals Ed vid Mon, strax väster om Dals Eds samhälle,
och länk till denna station är:

https://www.smhi.se/vader/observationer/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-
a,tab=vader,param=p_day,stationid=81550,type=weather

Det verkar som om SMHI:s station i Dals Ed inte är aktiv längre och inte har relevanta väderuppgifter. Vi återgår därför till att redovisa uppgifter från väderstationen vid Kroppefjäll-Granan. Länk till denna station är:

https://www.smhi.se/vader/observationer/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-
a,tab=vader,param=p_day,stationid=82360,type=weather

Uppgifterna som redovisas är nederbörden från kl. 08.00 dagen före till kl. 08.00 innevarande dygn.

Karta över Örekils- och Munkedalsälvens avrinningsområde - klicka här!

Vattenflöde och vattentemperatur 2022

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Datum

Örekilsälven

Munkedals-
älven

Efter samman-
flödet

Nederbörd Temperatur
Fre 30 sep
(kl. 10.35)
2,2 m³/s 1,2 m³/s 3,4 m³/s 3,0 mm 14 °C
Tor 29 sep
(kl. 09.50)
2,5 m³/s 1,2 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
3,7 m³/s 0,2 mm 14,5 °C
Ons 28 sep
(kl. 10.55)
1,8 m³/s 1,2 m³/s 3,0 m³/s 9,4 mm 15 °C
Tis 27 sep
(kl. 10.15)
1,7 m³/s 1,2 m³/s 2,9 m³/s 6,8 mm 15 °C
Mån 26 sep
(kl. 11.50)
1,7 m³/s 1,2 m³/s 2,9 m³/s 1,4 mm 15,5 °C
Sön 25 sep
(kl. 10.00)
1,7 m³/s 1,0 m³/s 2,7 m³/s 9,4 mm 16 °C
Lör 24 sep
(kl. 10.20)
1,8 m³/s 1,0 m³/s 2,8 m³/s 1,8 mm 15 °C
Fre 23 sep
(kl. 10.05)
1,9 m³/s 1,0 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
2,9 m³/s 0,1 mm 16 °C
Tor 22 sep
(kl. 10.20)
1,9 m³/s 1,0 m³/s 2,9 m³/s 0 mm 14 °C
Ons 21 sep
(kl. 09.50)
3,0 m³/s 1,1 m³/s 4,1 m³/s 0 mm 15 °C
Tis 20 sep
(kl. 14.45)
3,0 m³/s 1,1 m³/s 4,1 m³/s 0 mm 15,5 °C
Mån 19 sep
(kl. 09.45)
3,0 m³/s 1,2 m³/s 4,2 m³/s 1,1 mm 16 °C
Sön 18 sep
(kl. 09.55)
3,0 m³/s 1,2 m³/s 4,2 m³/s 0 mm 16,5 °C
Lör 17 sep
(kl. 10.05)
3,0 m³/s 1,2 m³/s 4,2 m³/s 0 mm 16 °C
Fre 16 sep
(kl. 10.25)
3,0 m³/s 2,6 m³/s 5,6 m³/s 0 mm 17 °C
Tor 15 sep
(kl. 09.50)
3,0 m³/s 1,2 m³/s 4,2 m³/s 2,8 mm
(13-14 sept)
16,5 °C
Tis 13 sep
(kl. 15.50)
3,0 m³/s 1,2 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
4,2 m³/s 24,4 mm
(9-12 sept)
17 °C
Fre 9 sep
(kl. 10.15)
3,0 m³/s 1,0 m³/s 4,0 m³/s 0 mm 17,5 °C
Tor 8 sep
(kl. 10.25)
3,0 m³/s 1,0 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
4,0 m³/s 0 mm 18 °C
Ons 7 sep
(kl. 09.40)
2,6 m³/s 1,0 m³/s 3,6 m³/s 0 mm 17,5 °C
Tis 6 sep
(kl. 09.45)
3,4 m³/s 1,0 m³/s 4,4 m³/s 0 mm 18 °C
Mån 5 sep
(kl. 09.50)
3,5 m³/s 1,0 m³/s 4,5 m³/s 0 mm 18,5 °C
Sön 4 sep
(kl. 10.15)
3,4 m³/s 1,0 m³/s 4,4 m³/s 0,6 mm 19 °C
Lör 3 sep
(kl. 10.10)
3,5 m³/s 1,0 m³/s 4,5 m³/s 0 mm 18,5 °C
Fre 2 sep
(kl. 10.05)
3,6 m³/s 1,0 m³/s 4,6 m³/s 0 mm 19,5 °C
Tor 1 sep
(kl. 10.55)
2,9 m³/s 1,7 m³/s 4,6 m³/s 0 mm 19 °C
Ons 31 aug
(kl. 10.05)
3,0 m³/s 1,7 m³/s 4,7 m³/s 0 mm 19 °C
Tis 30 aug
(kl. 10.30)
3,4 m³/s 1,0 m³/s 4,4 m³/s 0 mm 18,5 °C
Mån 29 aug
(kl. 09.45)
3,4 m³/s 1,0 m³/s 4,4 m³/s 0,3 mm 20 °C
Sön 28 aug
(kl. 10.15)
6,7 m³/s 1,0 m³/s 7,7 m³/s 1,4 mm 21 °C
Lör 27 aug
(kl. 10.30)
7,0 m³/s 1,0 m³/s 8,0 m³/s 0 mm 21,5 °C
Fre 26 aug
(kl. 09.50)
6,2 m³/s 2,0 m³/s 8,2 m³/s 0 mm 21,5 °C
Tor 25 aug
(kl. 10.15)
8,0 m³/s 2,0 m³/s 10,0 m³/s 0 mm 20,5 °C
Ons 24 aug
(kl. 10.40)
8,0 m³/s 2,0 m³/s 10,0 m³/s 0 mm 20 °C
Tis 23 aug
(kl. 10.40)
9,0 m³/s 2,0 m³/s 11,0 m³/s 0 mm 18,5 °C
Mån 22 aug
(kl. 18.05)
9,0 m³/s 1,0 m³/s 10,0 m³/s 2,0 mm 19,5 °C
Sön 21 aug
(kl. 10.30)
9,0 m³/s 1,0 m³/s 10,0 m³/s 0 mm 20 °C
Lör 20 aug
(kl. 10.00)
9,0 m³/s 1,0 m³/s 10,0 m³/s 1,7 mm 22,5 °C
Fre 19 aug
(kl. 10.40)
7,5 m³/s 1,0 m³/s 8,5 m³/s 0 mm 21,5 °C
Tor 18 aug
(kl. 10.10)
7,1 m³/s 1,0 m³/s 8,1 m³/s 0 mm 20 °C
Ons 17 aug
(kl. 10.00)
2,7 m³/s 1,0 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
3,7 m³/s 5,3 mm 23 °C
Tis 16 aug
(kl. 10.45)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 24,6 mm 20 °C
Mån 15 aug
(kl. 10.40)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 21,5 °C
Sön 14 aug
(kl. 10.20)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 20 °C
Lör 13 aug
(kl. 12.35)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 19 °C
Fre 12 aug
(kl. 10.40)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 19 °C
Tor 11 aug
(kl. 10.45)
2,7 m³/s 1,0 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
3,7 m³/s 0 mm 19 °C
Ons 10 aug
(kl. 10.50)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 18 °C
Tis 9 aug
(kl. 10.05)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 18,5 °C
Mån 8 aug
(kl. 10.20)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 0,3 mm 18 °C
Sön 7 aug
(kl. 09.20)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 18 °C
Lör 6 aug
(kl. 10.30)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 18,5 °C
Fre 5 aug
(kl. 10.20)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 6,5 mm 19,5 °C
Tor 4 aug
(kl. 10.40)
2,6 m³/s 0,9 m³/s 3,5 m³/s 24,1 mm 20 °C
Ons 3 aug
(kl. 10.25)
2,6 m³/s 0,9 m³/s 3,5 m³/s 3,4 mm 20,5 °C
Tis 2 aug
(kl. 10.55)
2,6 m³/s 0,8 m³/s 3,4 m³/s 0 mm 20 °C
Mån 1 aug
(kl. 10.25)
2,6 m³/s 0,9 m³/s 3,5 m³/s 6,2 mm 21 °C
Sön 31 juli
(kl. 10.35)
2,6 m³/s 0,9 m³/s 3,5 m³/s 0 mm 21 °C
Lör 30 juli
(kl. 10.15)
2,6 m³/s 0,9 m³/s 3,5 m³/s 0 mm 20 °C
Fre 29 juli
(kl. 10.40)
2,6 m³/s 0,9 m³/s 3,5 m³/s 0 mm 20 °C
Tor 28 juli
(kl. 09.40)
2,6 m³/s 0,9 m³/s 3,5 m³/s 0 mm 20 °C
Ons 27 juli
(kl. 10.40)
2,7 m³/s 0,9 m³/s 3,6 m³/s 24,0 mm
(25/7-26/7)
20 °C
Mån 25 juli
(kl. 10.30)
2,5 m³/s 0,9 m³/s 3,4 m³/s 2,0 mm 21 °C
Sön 24 juli
(kl. 09.30)
2,5 m³/s 0,8 m³/s 3,3 m³/s 0 mm 21 °C
Lör 23 juli
(kl. 10.15)
2,5 m³/s 0,7 m³/s 3,2 m³/s 6,0 mm 20 °C
Fre 22 juli
(kl. 13.40)
2,5 m³/s 0,6 m³/s 3,1 m³/s 2,1 mm 21,5 °C
Tor 21 juli
(kl. 09.55)
2,5 m³/s 0,7 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
3,2 m³/s 0 mm 22 °C
Ons 20 juli
(kl. 10.20)
2,5 m³/s 0,7 m³/s 3,2 m³/s 0 mm 21 °C
Tis 19 juli
(kl. 10.15)
2,6 m³/s 0,7 m³/s 3,3 m³/s 0 mm 21 °C
Mån 18 juli
(kl. 09.50)
2,6 m³/s 0,7 m³/s 3,3 m³/s 0 mm 20,5 °C
Sön 17 juli
(kl. 10.50)
2,6 m³/s 0,7 m³/s 3,3 m³/s 0 mm 20 °C
Lör 16 juli
(kl. 09.30)
2,7 m³/s 0,7 m³/s 3,4 m³/s 1,1 mm 20 °C
Fre 15 juli
(kl. 10.50)
2,6 m³/s 0,9 m³/s 3,5 m³/s 2,2 mm 19,5 °C
Tor 14 juli
(kl. 10.05)
2,7 m³/s 0,9 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
3,6 m³/s 0 mm 19 °C
Ons 13 juli
(kl. 10.05)
2,7 m³/s 0,9 m³/s 3,6 m³/s 0,1 mm 19 °C
Tis 12 juli
(kl. 10.25)
2,9 m³/s 0,9 m³/s 3,8 m³/s 0 mm 20 °C
Mån 11 juli
(kl. 10.20)
2,8 m³/s 0,9 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 19,5 °C
Sön 10 juli
(kl. 10.10)
2,8 m³/s 0,9 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 20 °C
Lör 9 juli
(kl. 10.45)
2,8 m³/s 0,9 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 20 °C
Fre 8 juli
(kl. 10.40)
2,9 m³/s 0,9 m³/s 3,8 m³/s 0 mm 20 °C
Tor 7 juli
(kl. 11.20)
2,8 m³/s 2,0 m³/s 4,8 m³/s 3,4 mm 17 °C
Ons 6 juli
(kl. 10.55)
2,8 m³/s 1,9 m³/s 4,7 m³/s 0 mm 17,5 °C
Tis 5 juli
(kl. 10.20)
2,8 m³/s 1,9 m³/s 4,7 m³/s 1,9 mm 18 °C
Mån 4 juli
(kl. 10.55)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 11,4 mm 19 °C
Sön 3 juli
(kl. 10.25)
2,6 m³/s 1,0 m³/s 3,6 m³/s 0,7 mm 20 °C
Lör 2 juli
(kl. 11.00)
2,6 m³/s 1,0 m³/s 3,6 m³/s 22,5 mm 20 °C
Fre 1 juli
(kl. 10.20)
2,6 m³/s 1,0 m³/s 3,6 m³/s 0 mm 19 °C
Tor 30 jun
(kl. 10.20)
2,6 m³/s 1,0 m³/s 3,6 m³/s 0 mm 19 °C
Ons 29 jun
(kl. 10.15)
2,6 m³/s 1,0 m³/s 3,6 m³/s 4,6 mm 19 °C
Tis 28 jun
(kl. 10.55)
2,6 m³/s 1,0 m³/s 3,6 m³/s 4,6 mm 19 °C
Mån 27 jun
(kl. 10.20)
2,6 m³/s 1,0 m³/s 3,6 m³/s 1,4 mm 20 °C
Sön 26 jun
(kl. 10.25)
2,6 m³/s 1,0 m³/s 3,6 m³/s 0 mm 19 °C
Lör 25 jun
(kl. 10.15)
2,6 m³/s 1,0 m³/s 3,6 m³/s 0 mm 18 °C
Fre 24 jun
(kl. 10.30)
2,7 m³/s 1,0 m³/s 3,7 m³/s 0 mm 17 °C
Tor 23 jun
(kl. 10.20)
2,8 m³/s 1,0 m³/s 3,8 m³/s 0 mm 17,5 °C
Ons 22 jun
(kl. 11.25)
2,8 m³/s 1,0 m³/s 3,8 m³/s 0 mm 18 °C
Tis 21 jun
(kl. 10.10)
2,9 m³/s 1,0 m³/s 3,9 m³/s 1,4 mm 18,5 °C
Mån 20 jun
(kl. 10.25)
2,9 m³/s 1,0 m³/s 3,9 m³/s 0 mm 16,5 °C
Sön 19 jun
(kl. 10.25)
3,0 m³/s 1,0 m³/s 4,0 m³/s 0 mm 16,5 °C
Lör 18 jun
(kl. 11.00)
3,0 m³/s 1,0 m³/s 4,0 m³/s 4,4 mm 17 °C
Fre 17 jun
(kl. 13.15)
3,0 m³/s 1,0 m³/s 4,0 m³/s 2,7 mm 18 °C
Tor 16 jun
(kl. 11.35)
2,9 m³/s 2,0 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
4,9 m³/s 0 mm 16 °C
Ons 15 jun
(kl. 11.05)
2,9 m³/s 0,9 m³/s 3,8 m³/s 0 mm 16 °C
Tis 14 maj
(kl. 10.35)
2,9 m³/s 1,0 m³/s 3,9 m³/s 0 mm 15 °C
Mån 13 jun
(kl. 09.35)
2,9 m³/s 1,1 m³/s 4,0 m³/s 0 mm 16 °C
Sön 12 maj
(kl. 09.25)
2,9 m³/s 1,1 m³/s 4,0 m³/s 0 mm 15,5 °C
Lör 11 jun
(kl. 10.45)
2,9 m³/s 1,1 m³/s 4,0 m³/s 0,2 mm 17 °C
Fre 10 maj
(kl. 10.40)
2,9 m³/s 1,1 m³/s 4,0 m³/s 4,1 mm 17,5 °C
Tor 9 jun
(kl. 08.50)
2,2 m³/s 2,2 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
4,4 m³/s 8,2 mm 15,5 °C
Ons 8 maj
(kl. 11.25)
2,4 m³/s 2,0 m³/s 4,4 m³/s 17,4 mm 17 °C
Tis 7 jun
(kl. 10.45)
2,0 m³/s 2,0 m³/s 4,0 m³/s 0 mm 18 °C
Mån 6 maj
(kl. 09.45)
2,9 m³/s 2,0 m³/s 4,9 m³/s 0 mm 15 °C
Sön 5 jun
(kl. 10.10)
2,8 m³/s 2,0 m³/s 4,8 m³/s 0 mm 15 °C
Lör 4 maj
(kl. 10.55)
2,9 m³/s 2,0 m³/s 4,9 m³/s i.u. 15 °C
Fre 3 jun
(kl. 11.00)
2,9 m³/s 2,2 m³/s 5,1 m³/s 0,2 mm 14 °C
Tor 2 maj
(kl. 11.40)
2,9 m³/s 2,2 m³/s 5,1 m³/s 0 mm 15 °C
Ons 1 jun
(kl. 10.40)
2,9 m³/s 2,2 m³/s 5,1 m³/s 0,2 mm 15 °C
Tis 31 maj
(kl. 10.35)
2,9 m³/s 2,2 m³/s 5,1 m³/s 0 mm 15 °C
Mån 30 maj
(kl. 10.20)
2,9 m³/s 2,2 m³/s 5,1 m³/s 0,1 mm 15 °C
Sön 29 maj
(kl. 10.20)
2,9 m³/s 2,2 m³/s 5,1 m³/s 0 mm 13 °C
Lör 28 maj
(kl. 10.40)
2,9 m³/s 2,2 m³/s 5,1 m³/s 3,8 mm 13 °C
Fre 27 maj
(kl. 09.55)
2,9 m³/s 2,2 m³/s 5,1 m³/s 0,2 mm 13 °C
Tor 26 maj
(kl. 10.10)
2,8 m³/s 2,5 m³/s 5,3 m³/s 10,5 mm 13,5 °C
Ons 25 maj
(kl. 10.50)
3,2 m³/s 2,0 m³/s 5,2 m³/s 14,2 mm 13,5 °C
Tis 24 maj
(kl. 09.45)
2,0 m³/s 2,0 m³/s 4,0 m³/s 0 mm 14,5 °C
Mån 23 maj
(kl. 10.15)
2,0 m³/s 2,0 m³/s 4,0 m³/s 0,2 mm 14,5 °C
Sön 22 maj
(kl. 10.15)
2,0 m³/s 2,0 m³/s 4,0 m³/s 10,3 mm 13 °C
Lör 21 maj
(kl. 10.45)
2,0 m³/s 2,0 m³/s 4,0 m³/s 2,0 mm 12,5 °C
Fre 20 maj
(kl. 10.35)
1,5 m³/s 1,9 m³/s 3,4 m³/s 4,5 mm 13 °C
Tor 19 maj
(kl. 10.10)
2,5 m³/s 1,5 m³/s 4,0 m³/s 0 mm 12 °C
Ons 18 maj
(kl. 10.25)
2,5 m³/s 1,5 m³/s 4,0 m³/s 0 mm 12 °C
Tis 17 maj
(kl. 09.55)
2,6 m³/s 2,1 m³/s 4,7 m³/s 0 mm 12 °C
Mån 16 maj
(kl. 09.15)
2,6 m³/s 2,7 m³/s 5,3 m³/s 0 mm 11 °C
Sön 15 maj
(kl. 09.55)
2,6 m³/s 2,8 m³/s 5,4 m³/s 0 mm 11 °C
Lör 14 maj
(kl. 10.15)
2,5 m³/s 2,8 m³/s 5,3 m³/s 0,9 mm 10,5 °C
Fre 13 maj
(kl. 10.00)
2,5 m³/s 1,9 m³/s 4,4 m³/s 0 mm 10,5 °C
Tor 12 maj
(kl. 10.30)
1,7 m³/s 2,4 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
4,1 m³/s 16,6 mm
(10/5-11/5)
10 °C
Tis 10 maj
(kl. 10.30)
1,8 m³/s 2,4 m³/s 4,2 m³/s 0 mm 12 °C
Mån 9 maj
(kl. 09.30)
1,7 m³/s 1,3 m³/s 3,0 m³/s 0 mm 13 °C
Sön 8 maj
(kl. 14.20)
1,7 m³/s 1,3 m³/s 3,0 m³/s 0 mm 12 °C
Lör 7 maj
(kl. 11.50)
1,7 m³/s 1,6 m³/s 3,3 m³/s 1,9 mm 11,5 °C
Fre 6 maj
(kl. 13.10)
1,6 m³/s 2,2 m³/s 3,8 m³/s 0 mm 11 °C
Tor 5 maj
(kl. 19.55)
1,7 m³/s
2,8 m³/s
(Flödet är högre, APMAB spolar filter)
4,5 m³/s 0 mm 10 °C
Ons 4 maj
(kl. 12.30)
1,7 m³/s 2,8 m³/s 4,5 m³/s 0 mm 10,5 °C
Tis 3 maj
(kl. 17.30)
1,7 m³/s 2,8 m³/s 4,5 m³/s 0 mm 10 °C
Mån 2 maj
(kl. 18.40)
1,7 m³/s 2,8 m³/s 4,5 m³/s 0 mm 11 °C
Sön 1 maj
(kl. 10.25)
1,7 m³/s 2,8 m³/s 4,5 m³/s 0 mm 10 °C
Fre 29 apr
(kl. 18.25)
1,8 m³/s 2,9 m³/s 4,7 m³/s 0 mm 11 °C
Tor 28 apr
(kl. 18.00)
1,7 m³/s 2,9 m³/s 4,6 m³/s 0 mm 9 °C

Avrinningsområde och vattenföring
Örekilsälven har tillsammans med Munkedalsälven ett avrinningsområde på 1.349 km² vid mynningen i Saltkällefjorden. Munkedalsälvens avrinningsområde är 612,7 km².
Den största sjön i avrinningsområdet är Kärnsjön med en yta av 7,2 km².
Avrinningsområdets
yta:
Örekilsälven, vid mynningen i havet: 1.340,2 km²
Örekilsälven,
ovan Munkedalsälven: 720,2 km²
Munkedalsälven,
vid mynningen i Örekilsälven
: 612,7 km²

Det totala avrinningsområdet är relativt sjöfattigt och sjöandelen uppgår till c:a 4% av
ytan. Sjöarna i avrinningsområdet fungerar som "flödesutjämnare". En liten sjöandel som
i Örekilsälven, innebär att vattnet i älven stiger snabbt vid regn och att kraftiga flödes-
toppar kan uppstå. Under torrperioder har en liten sjöandel omvänd verkan och vatten-föringen kan snabbt minska och bli liten. Det blir alltså ett stort spann mellan hög- och lågvattenföring och dessutom kan vattenföringen förändras relativt snabbt. Årsmedel-vattenföringen vid Gunnarsbo, strax uppströms Kärnsjön, är 11 m³/s (uppgifter från åren 1985-1997). Vid mätstationen Munkedal 2 som ligger nedströms sammanflödet med Munkedalsälven är årsmedelvattenföringen 21 m³/s (1909-1984). Under sommaren kan vattenföringen bli mycket mindre än så. Vid Gunnarsbo kan vattenföringen under torra
somrar, kortare perioder, gå ned mot 0,2-0,3 m³/s.


Källa: Örekilsälven - fiskevårdsplan för vandringsfisk; lax, havsöring och ål.
Hushållningssällskapet, Erik Westberg och Lars Thorsson, år 2000.