Örekilsälvens Laxfiske - information
om laxfisket år 2017
               

Sidan är uppdaterad 2017-03-15                             

Anders Knutsson, Skövde med lax på c:a 10,9 kg fångad och återutsatt i Örekilsälven den 7 maj 2016

 Fin lax i Örekilsälven 2016
Anders Knutsson från Skövde fångade och återutsatte den 7 maj
en fin lax i Örekilsälven 2016.
Laxens vikt uppskattades till 10,9 kilo och den var cirka 100 cm lång
och togs på fluga vid Källströmmen på B-sträckan.

Informationsblad för utskrift (pdf) - klicka här!

 

Örekilsälvens Laxfiske 2017:

Sträckindelning: 

Samma sträckindelning som förra året, dvs A, B och C, och med samma växlande fiske mellan sträcka A och B.

Fiskesäsong

1 maj - 15 september 2017.

Antal dygnskort: 

Samma som för 2016, dvs 20 stycken resp 3 stycken med växling
mellan sträcka A och B udda och jämna dagar. Under september månad säljs bara 15 kort på den sträckan som det annars under säsongen säljs 20 kort. På sträcka C kan 15 stycken dygnskort säljas alla dagar. För alla sträckor och för alla dagar som det säljs dygnsfiskekort är det möjligt att köpa ungdomsfiskekort (under 18 år) och då till halva det ordinarie priset. Ungdomskorten inryms inom det totala antal dygnsfiskekort
som säljs till resp sträcka och dag.

Flugfiskesträckor

Samma sträckor som för 2016.

Fiskekortsförsäljning

All förhandsbokning sker hos Stefan Rönnberg och Martin Dellien på Sportfiskekontoret, som också säljer dygnsfiskekort. Alla fiskekort som förhandsbokas ska betalas omgående, dock senast inom två vardagar, till föreningens bankgiro 5534-0509 eller på Sportfiskekontoret. Förhandsbokade fiskekort gäller först när betalning har skett. Om förhandsbokade och betalda fiskekort avbokas, så är huvudprincipen att ingen återbetalning av avgiften görs. Försäljning av dygnsfiskekort, på plats, dessutom på Kvistrums Däck & Bilservice och på Smedbergs Gårdsbutik. Eventuell förhandsbokning av dygnsfiskekort till specifika dagar kan göras på Sportfiskekontoret, telefon 0524-107 77 eller mobiltelefon 070-650 95 61, från och med måndagen den 3 april 2017.

Årskort: 

Antal årsfiskekort som säljs är 28 stycken och priset för kortet är 4.500 kronor/st. Samma uppdelning av intresseanmälan för årskort som 2016, dvs. i två grupper. Den ena gruppen omfattar intresseanmälningar från personer som  är mantalsskrivna i Munkedals kommun (max. 14 st. kort), den andra gruppen omfattar intresseanmälningar från övriga personer (14 st eller fler kort). Efter lottdragningen delas årsfiskekorten upp så att nummer 1 – 14 alltid fiskar på samma sträcka av A eller B, och nummer 15 – 28 på motsatt sträcka, allt enligt det växlingssystem som vi har haft för årsfiskekorten under de senaste åren. Fiskedagarna för årskorten framgår här. På samma sätt som tidigare år säljs dessutom årskort som bara gäller för C-sträckan, utan begränsning av antal, och som kostar 600 kronor för vuxna och 300 kronor för ungdomar, där åldersgränsen är under 18 år.

Fiskekortspriser: 

Priserna för dygnsfiskekort 2017 är följande:
Under tiden 1 maj – 15 september för A och B kostar kortet
300 kr/dygn
. Priserna på dygnsfiskekort till sträcka C är
150 kr/dygn
för hela säsongen. För ungdomsfiskekort (under
18 år) är priset halva det ordinarie för respektive sträcka och dag.

Fiskeregler

Det totala maskfiskeförbud som infördes 2003 gäller även 2017
för alla sträckor under hela säsongen. Från och med den 1 augusti gäller obligatorisk återutsättning av alla lax- och öringhonor, samt obligatorisk återutsättning av alla färgade laxar och öringar. Antalet laxar och öringar som får fångas och återutsättas begränsas till maximalt fem stycken per fiskare under en vecka. Om och när detta antal uppnås ska fisket avbrytas och får påbörjas igen tidigast påföljande vecka (vecka = måndag till söndag), och gäller hela säsongen. Alla utlekta laxar och öringar (besor) ska återutsättas och det är förbud att använda huggkrok under maj månad. Fångstrapport och registrering ska ske både för fångade & behållna, och fångade & återutsatta laxar och öringar. Registrering av fångst ska göras samma dag som fångsten görs, eller senast dagen efter. Läs alla fiskeregler här.

Övrigt: 

Den fiskare som fångar säsongens första nystigna lax erhåller som pris fyra stycken presentkort på var sitt dygnsfiskekort, och som gäller för utbyte till fiskekort under 2017-års säsong.Fiskesäsongen börjar den 1 maj och avslutas den 15 september. Älven indelas i tre
sträckor, A,B och C, och på de översta två sträckorna är speciella flugfiskeområden
inlagda (se fiskekartan). På samma sätt som tidigare år gäller "varannandags-fiske" för sträcka A och B, såtillvida att växelvis säljs 20 st. dygnskort (15 st. i september) till respektive sträcka. På den sträcka där det säljs 20 stycken dygnskort (15 stycken
i september) får ingen annan fiska, förutom max. 14 stycken årskortinnehavare.
Till den motsatta sträckan säljs tre dygnskort. Där kan även fiskerättsägare fiska,
samt de övriga max. 14 st. med årskort. Förhandsbokning av fiskekort kan göras
från och med den 3 april 2017. På plats, under säsongen, kan fiskekort köpas på
Sportfiskekontoret, på Kvistrums Däck & Bilservice vid Munkedals södra infart och
på Smedbergs Gårdsbutik.

Adriano Costa med fin lax Tomasz Luba med fin lax
Bilder ovan: Adriano Costa (till vänster) och Tomasz Luba (till höger) med fina laxar.
Nytt för i år är att Örekilsälven har två "River-keepers", Stefan Rönnberg och Martin Dellien. Det är till dem du vänder dig till om du är intresserad av att köpa fiskekort till Örekilsälven.
Stefan och Martin träffas säkrast på Sportfiskekontoret på Örekilsvägen 2, i Munkedal,
måndag till fredag mellan kl. 07.00 och 09.00 (under säsongen), telefon & fax 0524-107 77.

Eventuella förhandsbokningar kan göras fr.o.m. måndagen den 3 april 2017.
För alla sträckor finns skyltar uppsatta som markerar gräns för respektive sträcka. Områden där endast flug- fiske är tillåtet finns på sträcka A och B. Gränserna för flugfiskeområdena markeras på stranden med orange- målade stolpar. Sträckorna A och B är indelade i pooler och dessa markeras med blå skyltar med vita siffror. På alla tre sträckorna är fiske tillåtet på hela älvens yta,
men för att undvika "mot-fiske" gäller för vissa delar
att fiske bara får bedrivas från en av älvens sidor.
Lax vid Sportfiskekontoret
Fiske från båt, båtbryggor eller från tomtmark är inte
tillåtet. Fiskekort gäller för dygn mellan klockan
00.00-24.00. Gällande fiskeregler skall följas och god fiskeetik skall tillämpas.
Du kan läsa de kompletta fiskereglerna för
Örekilsälvens Laxfiske här!

Bild till höger: Fin lax
vid Sportfiskekontoret i maj 2016


Beskrivning av fiskesträckorna

Hoppande lax i Brålandsfallet
Bild ovan:
Hoppande lax i Brålandsfallet
i Örekilsälven
Fotograf: Ingemar Pettersson

Sträcka A
Denna sträcka börjar längst upp i älven och är på älvens västra strand från cirka 40 meter nedströms om lax-trappan vid Brålandsfallet till sydligaste gränsen för pool n:r 14. Observera att höljan vid Brålandsfallet ligger utanför denna sträcka, och i höljan råder fiskeförbud.
Därefter fortsätter sträcka A på älvens östra strand,
en bit norr om sydspetsen av ön vid Skäret till sträckans slut i söder, vid sammanflödet med Munkedalsälven. Observera att inget fiske är tillåtet i Munkedalsälven.
Sträcka B

På älvens östra strand från sammanflödet med Munkedalsälven, och på älvens västra strand från Gatesand, på båda sidor, till sträckans slut i söder vid Järnvägsbron vid Åtorp. För pool nummer 19 (Käll-strömmen) gäller att fiske är tillåtet från båda sidor av älven. Obs! Vägbom finns vid Reningsverket och det är
inte längre möjligt att parkera där. Parkera istället vid Sportfiskekontoret eller vid Sammanflödet. Fiske är inte tillåtet från västra stranden vid den nedersta delen av pool n:r 25 (vid Laxnacken). Obs! den nedersta

  delen av sträckan är gemensam med C-sträckan.

Sträcka C
både älvens västra och östra strand från udden
vid Åtorp (bakom Kvistrums Däck & Bilservice) till
älvens mynning i Saltkällefjorden. Obs! Den övre
delen av sträckan, området mellan udden vid Åtorp
och Järnvägsbron, är gemensamt med B-sträckan.

Antal kort som säljs till
respektive sträcka:
Udda dagar: 20 st/dygn
                  (15 st i sept)

Jämna dagar: 3 st/dygn
Udda dagar: 3 st/dygn
Jämna dagar: 20 st/dygn
                    (15 st i sept)
Alla dagar:
15 st/dygn

Fiskekortspris/dygn 2017

Sträcka A

Sträcka B

Sträcka C

1 maj - 15 september

300 kronor

300 kronor

150 kronor

Ungdomskort (under 18 år)

Halva ordinarie pris för resp sträcka och dygn

Årskort (28 st): 1 maj - 15 sept

4.500 kronor

Årskort (som gäller enbart på C-sträckan)

600 kronor (vuxna)  300 kronor (under 18 år)

Kontaktpersoner:

Stefan Rönnberg och Martin Dellien, telefon kontor 0524-107 77,
mobiltelefon till Stefan 070-650 95 61
Lars-Åke Winblad, mobiltelefon 070-575 78 47