Örekilsälvens Laxfiske - information
om laxfisket år 2021
               

Sidan är uppdaterad 2021-03-12                             

Anders Jäwert

 Största laxen i Örekilsälven 2020
Anders Jäwert från Alingsås fångade den 16 maj 2020 en stor
lax i Örekilsälven. Laxens vikt var hela 14,0 kilo och den var
110 cm lång och togs på fluga vid Källströmmen på B-sträckan.

Informationsblad för utskrift (pdf) - klicka här!

Örekilsälvens Laxfiske 2021
Sträckindelning
Samma indelning som förra året, dvs A, B & C, med samma växlande fiske mellan A & B
Fiskesäsong
Fiskesäsongen gäller tiden 1 maj - 30 september 2021
Antal dygnsfiskekort
Samma som för 2020, dvs 20 stycken respektive 3 stycken med växling mellan sträcka A och B udda och jämna dagar. På sträcka C kan 15 stycken dygnsfiskekort säljas alla dagar. För alla sträckor och för alla dagar som det säljs dygnsfiskekort, är det möjligt att köpa ungdomsfiskekort (under 18 år) och då till halva det ordinarie priset. Ungdomskorten inryms inom det totala antal dygnsfiskekort som säljs till respektive sträcka och dag.
Flugfiskesträckor
Samma flugfiskesträckor som under 2020
Fiskekortsförsäljning
All förhandsbokning sker hos Stefan Rönnberg på fiskekontoret, som också säljer dygnsfiskekort. Alla fiskekort som förhandsbokas ska betalas omgående, dock senast inom två vardagar, till föreningens bankgiro 5534-0509, till Swish-nummer 123 351 06 33 eller kontant på fiskekontoret. Förhandsbokade fiskekort gäller först när betalning har skett, Om förhandsbokade och betalda fiskekort avbokas, så är huvudprincipen att ingen återbetalning av avgiften görs. Försäljning av dygnsfiskekort, på plats, görs dessutom på Brålands Gård. Eventuell förhandsbokning av dygnsfiskekort till specifika dagar kan göras på fiskekontoret, telefon 0524.107 77 eller mobiltelefon 070-650 95 61, från och med torsdagen den 1 april 2021 från klockan 07.00.
Årskort
Antal årsfiskekort som säljs är 34 stycken (för 2021: + 4 stycken för norrmän som hade årskort för 2020 och då inte kunde utnyttja korten på grund av reserestriktioner). Priset för årskortet är oförändrat 4.500 kronor. Intresseanmälan om årskort ska vara inlämnad senast den 31 januari samma år som anmälan avser. Hälften av årskorten reserveras för personer som är mantalsskrivna inom Munkedals kommun. Om färre än 17 personer från Munkedal anmäler intresse (vilket det brukar vara), fördelas fler årskort till övriga personer som har anmält intresse. Lottdragning bland inkomna intresseanmälningar sker i början av februari. Årsfiskekorten delas upp i två grupper så att årskort nummer 1-19 alltid fiskar på samma sträcka av A eller B, och årskort nummer 20-38 fiskar alltid på motsatt sträcka, allt enligt det växlingssystem som vi har haft för årsfiskekorten under de senaste åren. Fiskedagarna för årskorten framgår här. Dessutom säljs årskort som bara gäller för C-sträckan, utan begränsning av antal, och som kostar 600 kronor för vuxna och 300 kronor för ungdomar (under 18 år).
Fiskekortspriser
Priserna för dygnsfiskekort 2021 är oförändrade enligt följande: Under tiden 1 maj- 30 september (hela säsongen) för A och B-sträckorna kostar kortet 350 kr/dygn. Dygnsfiskekort till C-sträckan kostar 150 kr/dygn under hela säsongen. Priset för ungdomskort (under 18 år) är halva det ordinarie priset för respektive sträcka och dag.
Fiskeregler
Det totala maskfiskeförbud som infördes 2003 gäller även 2021 för alla sträckor under hela säsongen. Under hela fiskesäsongen (1 maj - 30 september) gäller obligatorisk återutsättning av alla laxhonor som är 90 cm och längre. Från och med den 1 augusti gäller obligatorisk återutsättning av alla lax- och öringhonor, samt obligatorisk återutsättning av alla färgade laxar och öringar. Antalet laxar och öringar som får fångas begränsas till högst två stycken per dygn, och antalet laxar och öringar som får fångas och återutsättas begränsas till maximalt fem stycken per fiskare under en vecka. Om och när detta antal uppnås ska fisket avbrytas och får påbörjas igen tidigast påföljande vecka (vecka = måndag till söndag), och gäller hela säsongen. Alla utlekta laxar och öringar (besor) ska återutsättas under maj månad och det är förbud att använda huggkrok under hela fiskesäsongen. Fångstrapport och registrering ska ske både för fångade & behållna, och fångade & återutsatta laxar och öringar. Registrering av fångst ska göras samma dag som fångsten görs, eller senast dagen efter. Läs alla fiskeregler här.
Övrigt
Den fiskare som fångar säsongens första nystigna lax erhåller som pris fyra stycken presentkort på var sitt dygnsfiskekort och som gäller för utbyte till fiskekort under 2021-års säsong.


Fiskesäsongen börjar den 1 maj och avslutas den 30 september. Älven indelas i tre
sträckor, A,B och C, och på de översta två sträckorna är speciella flugfiskeområden
inlagda (se fiskekartan). På samma sätt som tidigare år gäller "varannandags-fiske" för sträcka A och B, såtillvida att växelvis säljs 20 st. dygnskort till respektive sträcka. På den sträcka där det säljs 20 stycken dygnskort får ingen annan fiska, förutom max. 19 stycken årskortinnehavare. Till den motsatta sträckan säljs tre dygnskort. Där kan även   fiskerättsägare fiska, samt de övriga max. 19 st. med årskort. På plats, under säsongen,   kan fiskekort köpas på Sportfiskekontoret, och på Brålands Gård.

    Carl Orinder  
Bilder ovan: Michael Willke (till vänster) och Carl Orinder (till höger) med fina laxar.
 Örekilsälvens "River-keeper" är Stefan Rönnberg och det är till Stefan du vänder dig till om du är intresserad av att köpa fiskekort till Örekilsälven. Stefan träffas säkrast på Sportfiskekontoret på Örekilsvägen 2, i Munkedal, måndag till fredag mellan kl. 07.00 och 09.00 (under säsongen), telefon 0524-107 77, eller mobiltelefon 070-650 95 61.
Eventuella förhandsbokningar kan göras fr.o.m. torsdagen den 1 april 2021.
För alla sträckor finns skyltar uppsatta som markerar gräns för respektive sträcka. Områden där endast flug- fiske är tillåtet finns på sträcka A och B. Gränserna för flugfiskeområdena markeras på stranden med orange- målade stolpar. Sträckorna A och B är indelade i pooler och dessa markeras med blå skyltar med vita siffror. På alla tre sträckorna är fiske tillåtet på hela älvens yta,
men för att undvika "mot-fiske" gäller för vissa delar
att fiske bara får bedrivas från en av älvens sidor.
Niklas Nätt
Fiske från båt, båtbryggor eller från tomtmark är inte
tillåtet. Fiskekort gäller för dygn mellan klockan
00.00-24.00. Gällande fiskeregler skall följas och god fiskeetik skall tillämpas.
Du kan läsa de kompletta fiskereglerna för
Örekilsälvens Laxfiske
här!

Bild till höger: 
Niklas Nätt från Bengtsfors med
fin lax  fångad vid Kvistrum 11 maj 2020


Beskrivning av fiskesträckorna

Hoppande lax vid Brålandsfallet

Bild ovan:
Hoppande lax i Brålandsfallet
i Örekilsälven
Fotograf: Ingemar Pettersson

Sträcka A
Denna sträcka börjar längst upp i älven och är på älvens västra strand från cirka 40 meter nedströms om lax-trappan vid Brålandsfallet till sydligaste gränsen för pool n:r 14. Observera att höljan vid Brålandsfallet ligger utanför denna sträcka, och i höljan råder fiskeförbud.
Därefter fortsätter sträcka A på älvens östra strand,
en bit norr om sydspetsen av ön vid Skäret till sträckans slut i söder, vid sammanflödet med Munkedalsälven. Observera att inget fiske är tillåtet i Munkedalsälven.
Sträcka B

På älvens östra strand från sammanflödet med Munkedalsälven, och på älvens västra strand från Gatesand, på båda sidor, till sträckans slut i söder vid Järnvägsbron vid Åtorp. För pool nummer 19 (Käll-strömmen) gäller att fiske är tillåtet från båda sidor av älven. Obs! Vägbom finns vid Reningsverket och det är
inte längre möjligt att parkera där. Parkera istället vid Sportfiskekontoret eller vid Sammanflödet. Fiske är inte tillåten från västra stranden vid den nedersta delen av pool n:r 25 (vid Laxnacken). Även för pool n:r 27
(ovan Kvistrumsbron) gäller att fiske inte är tillåten från västra sidan, utan bara från den östra.
Observera att den nedersta
delen av sträckan är gemensam med C-sträckan.

Sträcka C
både älvens västra och östra strand från udden
vid Åtorp (bakom Kvistrums Däck & Bilservice) till
älvens mynning i Saltkällefjorden. Obs! Den övre
delen av sträckan, området mellan udden vid Åtorp
och Järnvägsbron, är gemensamt med B-sträckan.


Antal kort som säljs till
respektive sträcka:


Udda dagar: 20 st/dygn

Jämna dagar: 3 st/dygn


 Udda dagar: 3 st/dygn

 Jämna dagar: 20 st/dygn


Alla dagar:
15 st/dygn

Fiskekortspris/dygn 2021

Sträcka A

Sträcka B

Sträcka C

1 maj - 30 september

350 kronor

350 kronor

150 kronor

Ungdomskort (under 18 år)

Halva ordinarie pris för resp sträcka och dygn

Årskort (38 st): 1 maj - 30 september

4.500 kronor

Årskort (som gäller enbart på C-sträckan)

600 kronor (vuxna)  300 kronor (under 18 år)

Kontaktpersoner:

Stefan Rönnberg, telefon kontor 0524-107 77, mobiltelefon 070-650 95 61
Lars-Åke Winblad, mobiltelefon 070-575 78 47