Örekilsälvens Laxfiske - information
om laxfisket år 2002

Sidan är uppdaterad 2002-04-15

Fiskesäsongen börjar den 1 maj och avslutas den 30 september. Älven indelas i tre sträckor, A, B och C, och på de översta två sträckorna är speciella flugfiskeområden inlagda.

På samma sätt som tidigare år gäller "varannandags-fiske" för sträcka A och B, såtillvida att växelvis säljs 20 st. dygnskort till resepektive sträcka.

På den sträcka där det säljs 20 stycken dygns-
kort får ingen annan fiska, förutom max.
12 stycken årskortinnehavare. Till den motsatta
sträckan säljs tre dygnskort. Där kan även
fiskerättsägare fiska, samt de övriga max.
12 stycken med årskort.

Förhandsbokning av fiskekort kan göras hos Sportfiskekontoret på telefon eller fax
0524-107 77, säkrast mellan kl. 7 och 9,
mån - fre, eller på mobiltel. 070-650 95 61.
På plats kan fiskekort köpas på Sportfiske-
kontoret, på Brålands Gård och på Hydro
bensinstation, vid Munkedals södra infart.

Krister Olausson med två fina laxar, sommaren 2000
   
Bild ovan: Krister Olausson med fin fångst juni 2000

Örekilsälvens "River-keeper" Martin Dellien

Som vanligt är det Örekilsälvens "River-keeper" Martin Dellien (bild
till vänster) som du vänder dig till om du är intresserad av att köpa fiske-
kort till Örekilsälven. Martin träffas säkrast (under säsongen) på Sport-
fiskekontoret på Örekilsvägen 2, i Munkedal, måndag till fredag mellan
kl. 07.00 och 09.00. Telefon och fax till kontoret är: 0524-107 77.
Förhandsbokningar av fiskekort till specifika dagar under
säsongen kan göras från och med den 1 mars 2002.
För alla sträckor finns skyltar uppsatta som markerar gräns för resepektive sträcka. Områden där endast flugfiske är tillåtet finns på sträcka A och B. Gränserna för flugfiske-
områdena markeras på stranden med orangemålade stolpar. Sträckorna A och B är indelade i pooler och dessa
markeras med blå skyltar med vita siffror. På alla tre
sträckorna är fiske tillåtet på hela älvens yta, men för att
undvika "mot-fiske" gäller för vissa delar att fiske bara
får bedrivas från en av älvens sidor.
Ulf Leandersson med lax fångad den 16 juni 2001
Fiske från båt, båtbryggor eller från tomtmark är inte
tillåtet.Fiskekort gäller för dygn mellan klockan
00.00-24.00. Gällande fiskeregler skall följas och god fiskeetik skall tillämpas.

Stefan Andersson med lax fångad 21juni 2001

Du kan läsa de kompletta fiskereglerna för
Örekilsälvens Laxfiske här!

Beskrivning av fiskesträckorna

Per Svensson med lax fångad den 9juni 2001
Bild ovan: Per Svensson, Skara med
lax på 9,2 kg fångad 9 juni 2001

Sträcka A
Denna sträcka börjar längst upp i älven och är på älvens västra strand från cirka 40 meter nedströms om lax-
trappan vid Brålandsfallet till sydspetsen av ön vid Skäret.
Observera att höljan vid Brålandsfallet ligger utanför
denna sträcka, och i höljan råder fiskeförbud.
Därefter fortsätter sträcka A på älvens östra strand,
en bit norr om sydspetsen av ön vid Skäret till sträckans
slut i söder, vid sammanflödet med Munkedalsälven.
Observera att inget fiske är tillåtet i Munkedalsälven.
Sträcka B

På älvens östra strand från sammanflödet med Munkedals-
älven, och på älvens västra strand från Gatesand, på
båda sidor, till sträckans slut i söder vid Järnvägsbron
vid Åtorp. För pool nummer 19 (Källströmmen) gäller
att fiske är tillåtet från båda sidor av älven. Dock är inget
fiske tillåtet från västra stranden vid gamla brandstationen,
gamla polisstationen och vid Smiths bilverkstad.

Sträcka C
både älvens västra och östra strand från Järnvägs-
bron vid Åtorp till älvens mynning i Saltkällefjorden.

Antal kort som säljs till
respektive sträcka:
Udda dagar: 20 st/dygn
Jämna dagar: 3 st/dygn
Udda dagar: 3 st/dygn
Jämna dagar: 20 st/dygn
Alla dagar: 15st/dygn

Fiskekortspris/dygn 2002

Sträcka A

Sträcka B

Sträcka C

1 maj - 31 maj

120 kronor

120 kronor

60 kronor

1 juni - 31 augusti

170 kronor

170 kronor

60 kronor

1 september - 30 september

240 kronor

240 kronor

60 kronor

Årskort (24 st - alla är sålda): 1 maj - 30 september

2.750 kronor

Årskort (som gäller enbart på C-sträckan)

500 kronor (vuxna)     250 kronor (under 16 år)

Kontaktpersoner:

Martin Dellien, tel. kontor 0524-107 77, mobiltelefon 070-650 95 61
Lars-Åke Winblad, tel. 0524-106 28 eller mobiltelefon 070-575 78 47
Stefan Rönnberg, tel. 0524-714 42