Information och fångststatistik för
Örekilsälvens Laxfiske 1998

Fiskesäsongen 1998 har omfattat tiden 1 maj - 14 oktober.
Fångst: 226 st laxar, med en totalvikt av 732,55 kg. Genomsnitt: 3,24 kg/st.
Därutöver har 38 st laxar återutsatts, de flesta i oktober då honor ej fick fångas.
Fångst: 76 st öringar, med en totalvikt av 105,85 kg. Genomsnitt: 1,39 kg/st.
Därutöver har 42 st öringar återutsatts.

Fångstfördelning av lax per månad 1998

Månad

Antal

Vikt

Genomsnitt

Maj

---

---

---

Juni

5 st

34,90 kg

6,98 kg/st

Juli

12 st

44,15 kg

3,67 kg/st

Augusti

46 st

123,65 kg

2,68 kg/st

September

118 st

394,05 kg

3,33 kg/st

Oktober

39 st

125,40 kg

3,21 kg/st

Därutöver finns ett antal laxar som fångats och där fångstdatum är okänt.
Dessa finns dock med i ovanstående totala uppgifter.

Fångstfördelning av lax efter vikt 1998

1-2 kg

2-3 kg

3-4 kg

4-5 kg

5-6 kg

6-7 kg

7-8 kg

8-9 kg

9-10kg

>10kg

59 st

85 st

24 st

11 st

16 st

15 st

10 st

4 st

1 st

1 st

De 10 största laxarna 1998

N:r

Datum

Vikt

Längd

Fiskare

Fångstplats

Fångstmetod

1.

18 sept

10,0 kg

104 cm

Magnus Berg, Munkedal

Söder om E6-bron (B)

i.u.

2.

9 juli

9,35 kg

100 cm

Bengt Rapp, Stenungsund

Gunnarshöljan (A)

i.u.

3.

7 okt

8,8 kg

94 cm

Mats Johansson

Gatesand (B)

Fluga

4.

10 juni

8,7 kg

97 cm

Lars Andersson

Reningsv.nacken (B)

i.u.

5.

21 sept

8,5 kg

93 cm

Zoran Djordjevic, Munkedal

Kvistrum (B)

Spinn

6.

8 okt

8,0 kg

95 cm

Ingemar Alfredsson, Höviksnäs

Reningsverket (B)

Spinn

7.

25 sept

7,8 kg

96 cm

Joakim Olsson

Kvistrum (B)

Fluga

8.

23 sept

7,7 kg

92 cm

Steve Karlsson, Munkedal

Reningsverket (B)

Fluga

9.

25 sept

7,5 kg

91 cm

Martin Dellien, Munkedal

Kvistrum (B)

Spinn

10.

17 sept

7,1 kg

95 cm

Terje Hjortander, Partille

Bommen (A)

Fluga