Historik över laxfisket i Örekilsälven

Rekordlax fångades i Örekilsälven 2011
Per Svensson från Skara fångade den 19 juni 2011 den största laxen som fångats i Örekilsälven i modern tid. Laxen vägde 17,4 kilo och var 112 cm lång och togs på fluga
vid Laxnacken på B-sträckan. På bilden nedan håller Per upp sin fina lax.

Per Svensson

Stefan Rönnberg, Munkedal med lax på 17,2 kilo
Bilden ovan är på tidigare rekordlax på 17,2 kg som Stefan Rönnberg fångade i juni 1987.
Örekilsälven – känd för sitt laxfiske

Örekilsälven och biflödet Munkedalsälven (Valboån) har båda sina upprinningsområden vid Öjemossen i Färgelanda och Bengtsfors kommuner. Huvudfåran Örekilsälven har en längd
av cirka 90 km och totalt uppgår avrinningsområdet till 1.340 km². Skog dominerar avrinningsområdet (utgör 59%), medan sjöandelen är osedvanligt låg (utgör 4%).

Örekilsälven med Kärnsjön är enligt Miljöbalken (tidigare Naturresurslagen) klassad som riksintresse på grund av rörligt friluftsliv/fritidsfiske och sina unika stammar av atlantlax
och havsöring. Älven omfattas också av EU´s habitatdirektiv och ingår således i det nationella Natura 2000-nätverket.

Örekilsälven i Munkedal är känd för att vara en av södra Sveriges bästa laxfiskeälvar.
Redan på medeltiden bedrevs fiske i älven av munkarna vid Dragsmarks kloster på Bokenäset. Gamla domar från tinget vid Kvistrum på 1700-talet visar på stridigheter om rätten att fiska lax i älven. År 1890 förvärvade pappersbruket Munkedals AB det krono-skattelaxfiske som historiskt funnits i älven, och som omfattade älven ”från fjord till fjäll”.

Under många år på 1900-talet var laxen i älven starkt hotad, främst på grund av utsläpp från pappersmassatillverkningen vid bruket. Denna tillverkning upphörde 1966, och detta
år öppnades också första sträckan för sportfiske, vid Brålands Gård. Under 1970- och
1980-talen öppnades ytterligare sträckor av älven för sportfiske.

Behov av samordning av fisket ledde fram till bildandet av ett fiskevårdsområde (FVO)
i augusti 1990. Efter juridiska prövningar, som tog några år, startade fiskevårds-områdesföreningen sin verksamhet vid halvårsskiftet 1997. Numera är det alltså Nedre Örekilsälvens FVO-förening som organiserar och handhar Örekilsälvens Laxfiske.

Varje år fångas mellan 150 och 300 stycken laxar i älven. Redan i maj månad börjar laxarna komma tillbaks till sin hemälv, och många av dem väger mer än tio kilo. Laxens medelvikt varierar från år till år, men brukar ligga mellan tre och fem kilo. Fiskesäsongen pågår under tiden 1 maj – 30 september. Förra året, 2021, fångades 61 stycken laxar och därutöver återutsattes 107 laxar. De fångade laxarnas medelvikt var 5,49 kilo.

Du kan läsa mer om laxfisket på sidan Tidigare år